Lecturer

Nat. Reg Num.            Name                                                                 Study area
1116079202    AL HIBNU ABDILLAH S.P, M.P          Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum
1130117702    ALIRI S.Hut, M.P                                Manajemen Hutan
1109078001    AMPRIN S.T, M.S.I                            Teknik Pengairan
1121068702    ANISUM S.TP, M.Sc.                         Teknologi Pertanian
1101107301    ANSHAR HARYASAKTI M.Si            Budidaya Perikanan
1107077602    ARBAIN S.Hut, M.P                           Budidaya Kehutanan
1118027801    BENNY KURNIAWAN S.TP, M.Si      Mekanisasi Pertanian
1120077901    DHANI ARYANTO S.TP, M.P            Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)
1108077201    DIAN TRIADIAWARMAN S.P, M.P    Ilmu Tanah
0524087003    ENY HERIYATI S.Pi, M.Si                 Budidaya Perairan
1120018401    FARIDA S.P, M.P                               Budidaya Pertanian dan Perkebunan
1119038201    IIN SUMBADA S. S.Hut, M.P             Konservasi Sumberdaya Hutan
1126118204    IMAM SANUSI S.Pt, M.Si                  Ilmu Peternakan
1105047401    IMAM SUHADI M.Sc.                        Sosial Ekonomi Pertanian
1123018202    IMANUDDIN S.Pi, M.P                      Budidaya Perikanan
1119028101    JERLITA KADANG A. S.Hut, M.P      Manajemen Hutan
1119118101    JOKO KRISBIYANTORO S.TP, M.P  Mekanisasi Pertanian
1101028002    JOKO SURYANTO S.TP, M.Sc.        Teknologi Pertanian
1129038501    JONI ARIANSYAH S.Pt, M.Si           Sosial Ekonomi Perternakan
1106068001    KAHAR S.T, M.P                               Mekanisasi Pertanian
1110018201    KAHARUDDIN M.Si                          Sumberdaya Perairan
1108047701    LA SARIDO S.P, M.P                        Budidaya Pertanian dan Perkebunan
1114068101    Dr LIRIS LIS KOMARA                     Teknologi Hasil Hutan
1115037701    Dr.  LIZA NININGSIH S.Hut, M.P      Konservasi Sumberdaya Hutan
1117066901    MARHANI S.P, M.P                           Budidaya Pertanian dan Perkebunan
1102057901    MEY ANGRAENI T. S.Pt, M.P          Bioteknologi Peternakan
1103037501    MOHAMMAD SAIFUL A. S.Pi, M.P  Budidaya Perairan
1115118101    MUFTI PERWIRA P. S.Hut, M.P       Budidaya Kehutanan
1126117502    MUHAMMAD RUSDI S.T, M.Si         Mekanisasi Pertanian
1104047901    MULI EDWIN S.Hut, M.P                  Budidaya Kehutanan
1108028602    MUZIZAT AKBARRIZKI S.P, M.P      Agribisnis
1113107801    NANANG SASMITA M.Si                  Manajemen Hutan
1122128401    NANI ROHAENI S.P, M.P                 Budidaya Pertanian dan Perkebunan
1129099201    NILA KUSUMAWATI Sp.P.M, MPP    
1103037601    NURHIDAYATI S.P, M.P                    Ilmu Tanah
1118058301    NURSIDA S.Pt, M.P                          Sosial Ekonomi Perternakan
1104128402    OMEGA RAYA S. S.Pi, M.Si             Sumberdaya Perairan
1111017201    RAMLAH S.P, M.P                             Budidaya Pertanian dan Perkebunan
1123127302    ROSDIANTO                                     Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
1114077801    RUDI S.P, M.P                                   Budidaya Pertanian dan Perkebunan
1113067501    RUDIYANTO S.Pi, M.P                      Budidaya Perairan
1121016601    Dr RUSMIYATI S.P, M.P                    Manajemen
1123107001    Dr SUGIARTO M.Agr                        Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum
1114078202    Dr  SUHARLINA S.Pt, M.Si               Ilmu Peternakan
1128077702    SUPRIANTO S.Pi, M.P                     Budidaya Perikanan
1103068002    SUTIKNO M.Si                                  Budidaya Ternak
1121028201    TITIS HUTAMA SYAH S.Hut, M.Sc. Budidaya Kehutanan
1122017101    Dr VERONIKA M. S.Hut, M.P           Budidaya Kehutanan
1118037501    YAJIS PAGGASA S.Pt., M.Si.           Produksi Ternak
1116018501    YUNCA M. H., S.TP, M.Sc.E.            Teknologi Hasil Pertanian
1113047101    ZAINUDDIN SALEH                           Budidaya Pertanian dan Perkebunan